Preuzmi
dodatak

Naš dodatak sadrži sve potrebne datoteke: JS, CSS i jezike.

Preuzmi sa Github-a

Dodajte ih
u Vaš Projekt

Uključite css datoteku u <head> element i JS datoteku na kraju <body> elementa.

Kopiraj ovaj kod

Dodajte
Obvezni
HTML

Ovaj kod stavite odmah prije </body> tag-a.

Kopiraj ovaj kod

Uključite
Dodatak i gotovo

Odsad pa nadalje, svakom korisniku sa starim Internet preglednikom biti će prikazana fensi obavijest na početku starnice.

Ukoliko Vam se sviđa ovaj projekt, forkajte ga i share-ajte sa svijetom!

Kopiraj ovaj kod